PostWzrost

Degrowth / Décroissance po polsku

Słowniczek

Rozwój (development)

Najkrócej, rozwój to proces prowadzący do zmiany na lepsze. Rozwój jest zatem pojęciem relatywnym, normatywnym, a nie objawioną i uniwersalną prawdą. Istotą rozwoju nie są narzędzia służącego jego osiąganiu, ale pożądany stan ‚lepszości’. To, co kryje się pod tym słowem jest różnie rozumiane w zależności od wyznawanego systemu wartości. Dla jednej osoby rozwój to może być proces prowadzący do zwiększania świadomości jednostki, dla innej to wzrost ilości szczęścia na świecie, a dla jeszcze innej rozwój jest jednoznaczny z wydawaniem większej ilości pieniędzy, czyli wzrostem PKB. Wydaje się, że to właśnie zwolennicy tego ostatniego rozwiązania dominują w debacie publicznej, kradnąc słowo rozwój myślącym inaczej i chowając ‘zimne’ PKB za wywołującym pozytywne skojarzenia rozwojem. Reakcja na to zawłaszczenie przyjmuje dwie podstawowe formy – dekonstrukcji terminu rozwój i jego relatywizacji lub próby jego odzyskania i wypełnienia nowym/starym znaczeniem.

Jakub

Jakość życia oznacza1 całkowitą pomyślność (well-being) osób w obszernym i wielowymiarowym sensie. Jest zdefiniowana przez powszechnie pożądane społecznie wartości i cele. W Europie są nimi równa dystrybucja szans życiowych, zabezpieczenie minimalnego standardu życia dla każdego, dostęp do zatrudnienia i opieki społecznej. Dlatego jakość życia wiąże się nie tylko z kwestią jak dochód, wykształcenie i dostęp do zasobów materialnych, ale także z relacjami społecznymi, stanem środowiska naturalnego, dostępnością do edukacji, bezpieczeństwem publicznym, aktywnością obywatelską. Centralną kwestią dyskusji na temat jakości życia jest związek między obiektywnymi warunkami życia jednostki, a ich subiektywnym oszacowaniem. Sposób, w jaki ludzie odczuwają, oceniają swe szczęście, szacują swoje szanse partycypowania i poczucie przynależności, jest kluczowym wymiarem zarówno indywidualnej jak i społecznej jakości życia. Współczesne rozumienie jakości życia obejmuje kilka aspektów.

Eric Allardt w dziele „Having, Loving and Being”, które zajmuje się ilustrowaniem wszechstronnego zrozumienia jakości życia, wylicza kilka jej aspektów:

POSIADANIE (having) odnosi się do materialnych zasobów i warunków życiowych, takich jak: dochód, podstawowe dobra, mieszkanie, warunki pracy, czyli do podstawowego standardu życiowego i jego środowiskowych uwarunkowań.

MIŁOWANIE (loving) konceptualizuje potrzeby jednostki w odniesieniu do społecznych sieci relacji, wsparcia emocjonalnego i społecznej integracji..

BYCIE (being) natomiast odnosi się do całkowitej identyfikacji jednostki z otoczeniem, możliwości partycypacji i poczucia przynależności lub alienacji.

Czwarty, kluczowy filar traktowany jest oddzielnie bądź jako za sub-wymiar being.

DZIAŁANIE (doing), który opisuje zaangażowanie ludzi w pomoc innym, zaangażowania polityczne, społeczne, a także na działalność podejmowaną w wolnym czasie.

1First European Quality of Life Research, 2005, s. 18.

Nina J.B.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: